Sprawdź, z jakimi trudnościami emocjonalnymi zmagają się osoby g/Głuche i słabosłyszące.

Zapraszam do wyrażenia opinii o artykule na adres kontakt@pracowniapomoc.pl

 

 

 

 

Osoby g/Głuche i słabosłyszące są osobami niewidzialnymi pod kątem tematyki zdrowia psychicznego.

Pracując od kilkunastu lat w środowisku osób nie(do)słyszących, a od kilku lat prowadząc terapię w PJM (polskim języku migowym), mogę stwierdzić, że znalezienie rzetelnej wiedzy i dobrych specjalistów w obrębie tej tematyki, to jak znalezienie skarbu. Niestety...

Dlatego z racji posiadanych umiejętności komunikacyjnych, misją mojej pracy jako psycholożki stało się ułatwianie dostępu do terapii osobom g/Głuchym i słabosłyszącym.

Dziś chcę opowiedzieć o tym, z jakimi trudnościami emocjonalnymi i psychicznymi zmagają się osoby nie(do)słyszące, które zgłaszają się do mojego gabinetu.

Jest kilka trudności, które najczęściej się pojawiają, jednak rozpocznę od tego, że zazwyczaj rozpoznawana jest przeze mnie depresja oraz zaburzenia lękowe. Przewlekłe poczucie osamotnienia, niezrozumienia, wykluczenie komunikacyjne w rodzinie, czy lokalnej społeczności z pewnością tworzą podatny grunt do pojawienia się trudności emocjonalnych. Wiele osób opowiada o swoich trudnościach depresyjnych i lękowych, podkreślając, że latami narastały, a z powodu braku dostępności do terapii nigdy nie były leczone.

Kolejną trudnością, która często jest doświadczana przez osoby g/Głuche to PTSD, które zazwyczaj powiązane jest z doświadczeniami przemocowymi. Mam taką refleksję, że ta grupa osób jest bardzo narażona na zachowania przemocowe, szczególnie od bliskich osób (rodzice, partnerzy, dzieci) - agresję psychiczną, fizyczną, a także seksualną i ekonomiczną. Z racji trudności komunikacyjnych wiele z tych osób nigdy nie zgłaszało doświadczanej przemocy do odpowiednich miejsc pomocowych w obawie przed brakiem dostępności do tłumacza w insytucjach (policja, SOR, sąd, czy inne).

Wiele osób zgłasza się również z różnego rodzaju kryzysami, które nie przyjmują jeszcze postaci zaburzeń. Mam na myśli kryzysy rodzicielskie, małżeńskie, powiązane z sytuacją w miejścu zatrudnienia, żałobą, emogracją - często pojawia się tutaj uczucie przytłoczenia, czy też poczucie braku możliwości rozwiązania trudnej sytuacji.

Te trudności, które wymieniłam pojawiają się najczęściej, jednak nie jest to koniec listy. Osoby g/Głuche i słabosłyszące podobnie jak wszyscy ludzie powinni mieć zapewniony dostęp do specjalistów z zakresu wspierania zdrowia psychicznego, jednak tak nie jest.

W kolejnym artykule przybliżę temat charakterystycznych doświadczeń w historii życiowej osób z tej grupy, które mają wpływ na pojawianie się trudności emocjonalnych.

Sylwia Lipińska-Wycisk

 

 

28 marca 2024
      Osoby g/Głuche w gabinecie psychologa -
      z jakimi trudnościami zmaga się ta grupa osób?

polityka prywatności

regulamin serwisu

Zapisz się na konsultację psychologiczną. Zadzwoń lub napisz:

574 09 44 38        kontakt@pracowniapomoc.pl